Όροι και Προϋποθέσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα. Το παρόν (μαζί με την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα και την Χρήση των Cookies) παρέχει τους όρους για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (η «Τοποθεσία») («Όροι Χρήσης»). Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της τοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα τοποθεσία.

Καθεστώς ιδιοκτησίας περιεχομένου

Η παρούσα τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια και οι εικόνες, (“το Περιεχόμενο”), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd ή τρίτους με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd. Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που τους παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Η χρήση της τοποθεσίας

Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd σας χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.
  • Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd.
  • Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της παρούσας τοποθεσίας, δεσμεύστε προς την Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα τοποθεσία με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd, αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας τοποθεσίας από τρίτους.

Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές.

Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο η ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, θα χρησιμοποιηθούν από την Coca‑Cola HBC Cyprys Ltd σύμφωνα με τα Προσωπικά δεδομένα της παρούσας τοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην τοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου, η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

Περιορισμός πρόσβασης

Η Coca Cola HBC Cyprus Ltd έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει ή / και να διακόψει τη μετάδοση της Τοποθεσίας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον η Coca Cola HBC Cyprus Ltd, σύμφωνα με την εύλογη κρίση της, πιστεύει ότι αυτή η πρόσβαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την Coca Cola HBC Cyprus Ltd  ή /και το χρήστη ή / και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή / και το νόμο.

Η Coca Cola HBC Cyprus Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία της Τοποθεσίας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας της. Σε αυτήν την περίπτωση, η Τοποθεσία δεν θα είναι προσβάσιμη από τους χρήστες.

Αποποίηση Ευθύνης

Το Περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη, ότι η Τοποθεσία θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν στην Τοποθεσία, ότι ο διακομιστής που παρέχει την Τοποθεσία είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Η Coca-Cola HBC Cyprus Ltd καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι η Coca-Cola HBC Cyprus Ltd δικαιούται να αλλάξει ή / και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνίας, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να συνδεθούν στην ιστοσελίδα ταυτόχρονα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Κατά συνέπεια, η Coca-Cola HBC Cyprus Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους ζημία (θετική, αποθετική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου τους, ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, η Coca-Cola HBC Cyprus Ltd διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία όλου ή μέρους της Ιστοσελίδας για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Χωρίς τον περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd  δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟΣΟ Η Coca‑Cola HBC CYPRUS LTD . ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ.

Ιοί, πειρατεία (hacking) και άλλα αδικήματα

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στην Ιστοσελίδα μας ενδεικτικά μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας διανομής επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες πράξεις μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να διωχθεί ανάλογα.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί από μια κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα  του υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτή ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτή. Σύμφωνα με την ορθή πρακτική ως προς τη χρήση των υπολογιστών, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε για ιούς όλο το υλικό ή / και το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση ή / και κάνετε λήψη από αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο, ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου ιών.

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η παρούσα τοποθεσία περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών. Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd αποποιείται συγκεκριμένα την ευθύνη αυτή εάν οι τοποθεσίες:

  • παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου,
  • είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικές,
  • δεν είναι εμπορεύσιμες ή κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο σκοπό
  • δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια
  • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσεως ή
  • είναι δυσφημιστικές

Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες. Εάν συνδεθείτε με αυτές τις τοποθεσίες ή την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο και χωρίς την άδεια της Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd.

Σύνδεση με την παρούσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην παρούσα τοποθεσία εάν σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Coca‑ColaHBC Cyprus Ltd.

Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτή την τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία ανήκουν στην Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες στην παρούσα τοποθεσία, θα πρέπει ενδεχομένως να υπογράψετε άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού (όπως την Adobe). Η δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχετε υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο Λογισμικό. Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε λογισμικό εάν δεν αποδέχεστε τη σχετική άδεια χρήσης. Κατά τη λήψη λογισμικού από την παρούσα τοποθεσία, το πράττετε με δικό σας κίνδυνο.

Αναθεώρηση των όρων

Η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους προαναφερθέντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει εγγράφως με την Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd.

Γενικά

Οι όροι χρήσης και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Αγγλία είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την παρούσα τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός.

Εάν η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd αποφασίσει να αποποιηθεί οποιαδήποτε αθέτηση δέσμευσης που απορρέει από τους όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι η Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd αποποιείται οποιαδήποτε άλλη αθέτηση τώρα και στο μέλλον.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

Η τυπωμένη έκδοση της παρούσας τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διώξεις.

Συμφωνείτε ότι δεν υφίσταται σχέση ομόρρυθμης εταιρείας ή σύμπραξης, πρόσληψης ή σχέση εκπροσώπησης με την Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της παρούσας τοποθεσίας από εσάς.

Πνευματικά δικαιώματα © 2021 Coca‑Cola HBC Cyprus Ltd Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.