Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την χρήση των cookies

Η Πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με τη χρήση των cookies περιγράφεται παρακάτω.
Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση https://www.kykkoswater.com προσφέρεται προς χρήση από μία εταιρεία μέλος του ομίλου εταιρειών Coca‑Cola HBC, ελεγχόμενη σε τελευταίο βαθμό από την εταιρεία «Coca Cola HBC AG» (που είναι εγγεγραμμένη στην Ελβετία με αριθμό CHE – 235.296.902 και εδρεύει στην Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Ελβετία).
Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Coca‑Cola HBC AG και στις θυγατρικές της εταιρείες, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Coca‑Cola HBC AG δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://www.kykkoswater.com και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντάς σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας και παρέχοντάς σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.
Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω e-mail τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε

Υποκείμενο των δεδομένων
Δεδομένα που συλλέγονται
Σκοποί της Συλλογής/ επεξεργασίας
Αιτιολόγηση της συλλογής/επεξεργασίας
Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας
διεύθυνση IP, όνομα χώρου, έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας
ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία λαμβάνουμε από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας
για τη μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, τον μέσο χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκεφθήκατε
Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές προωθητικών ενεργειών μας, νέα/ειδήσεις, εκδηλώσεις (ενημερωτικά δελτία και άλλες δημοσιεύσεις), Σχέσεις με Επενδυτές ή αντίγραφα των Ετήσιων Εκθέσεών μας και για τη διαχείριση των αρχείων υπηρεσιών συνδρομής (σε εταιρική υπηρεσία webcast ή σε υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας
Έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για  να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας
Η προηγούμενη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο κατά την  παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς
Για να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά το αίτημά σας πριν προβούμε στη σύναψη σύμβασης
Πελάτης/ Προμηθευτής της επιχείρησης
ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικός λογαριασμός, που λαμβάνονται από τον πελάτη/προμηθευτή της επιχείρησής μας

φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστoληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων

Για συμβάσεις πώλησης, λήψη παραγγελιών, εκτέλεση παραδόσεων, τιμολόγηση, κατανομή πληρωμών, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε

Για έλεγχο σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για έλεγχο για τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε τον Πελάτη σας, για πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο κατά της απάτης

Εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης
Δυνητικός Πελάτης/ Προμηθευτής της Επιχείρησης φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων. Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, εκτέλεση σύβασης, συγκατάθεση (εάν απαιτείται), έννομο συμφέρον. Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, εκτέλεση σύμβασης, συγκατάθεση (εάν απαιτείται), έννομο συμφέρον
Υπεύθυνος επικοινωνίας του Πελάτη/Προμηθευτή ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις ειδοποίησης SMS, προσωπικές προτιμήσεις, αγαπημένα εστιατόρια, που συλλέγονται μέσω διαφημιστικών ενεργειών από τις ομάδες πωλήσεων Εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης της εταιρείας σας και ημών,  προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, εκτέλεση σύμβασης, συγκατάθεση (εάν απαιτείται), έννομο συμφέρον
Καταναλωτής Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο που λαμβάνονται από τον καταναλωτή Εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης

Έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίζουμε την ικανοποίηση των καταναλωτών

Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, εκτέλεση σύβασης, συγκατάθεση (εάν απαιτείται), έννομο συμφέρον.
Αιτών Εργασία Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση που λαβάνονται από τον αιτούντα εργασία Διαχείριση των υποψηφίων, για την αξιολόγηση της αίτησής σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης της εταιρείας σας και ημών,  προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις


Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς / την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων για τις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή/σχέση που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα σας ενημερώνουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική για τη χρήση των Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα.
 Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την περιήγηση στην ιστοσελίδα και την χρήση των λειτουργιών της.

cookieconsent_status Παρακολουθεί εάν ένας χρήστης έχει κάνει κλικ στο “ok” στο banner των cookies – οπότε δεν το εμφανίζει πλέον.
_ga, _gid Το μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη που αποδίδεται σε κάθε επισκέπτη – αυτό θα είναι μοναδικό για εσάς (χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προτιμήσεων γλώσσας που επιλέχθηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη)
cookiesession1 Το cookie περιόδου λειτουργίας FortiWeb Web Application Firewall (WAF) ονομάζεται cookie1. Για το πρώτο αίτημα HTTP / HTTPS από έναν πελάτη, το FortiWeb ενσωματώνει ένα cookie στο πεδίο Set-Cookie: της απόκρισης στην κεφαλίδα HTTP. Ονομάζεται cookiesession1. (Το FortiWeb δεν χρησιμοποιεί μόνο διευθύνσεις IP πηγής και χρονικές σημάνσεις για περιόδους σύνδεσης: Το NAT μπορεί να αποκρύψει πολλούς πελάτες · οι ενδείξεις ώρα (ρολόγια) μπορούν να αλλάξουν.
JSESSIONID Αυτό είναι ένα σύνολο cookies από το λογισμικό παρακολούθησης διακομιστή. Δεν χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση χρηστών ή συμπεριφοράς χρηστών – χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διάκριση μεταξύ ενεργών αιτημάτων χρήστη στον ιστότοπο.
ZREDIRECT Χρησιμοποιείται για ανακατεύθυνση από τη σελίδα προορισμού στη σελίδα σύνδεσης.
OptanonConsent Αυτό το cookie τίθεται από τη λύση συμμόρφωσης cookieσ από την OneTrust. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος και για το εάν οι επισκέπτες έχουν δώσει ή αποσύρει τη συγκατάθεση για τη χρήση κάθε κατηγορίας. Αυτό επιτρέπει στους κατόχους ιστότοπων να αποτρέψουν τον ορισμό cookie σε κάθε κατηγορία στο πρόγραμμα περιήγησης χρηστών, όταν δεν δίδεται συναίνεση. Το cookie έχει κανονική διάρκεια ζωής ενός έτους, έτσι ώστε οι προτιμήσεις των επισκεπτών που επιστρέφουν στον ιστότοπο να διατηρούνται στη μνήμη. Δεν περιέχει πληροφορίες που να προσδιορίζουν τον επισκέπτη του ιστότοπου.
OptanonAlertBoxClosed Αυτό το cookie ορίζεται από ιστότοπους που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εκδόσεις της λύσης συμμόρφωσης με το νόμο περί cookies από την OneTrust. Ρυθμίζεται αφού οι επισκέπτες έχουν δει μια ειδοποίηση για πληροφορίες cookies και σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο όταν κλείνουν ενεργά την ειδοποίηση. Επιτρέπει στον ιστότοπο να μην εμφανίζει το μήνυμα περισσότερες από μία φορές σε έναν χρήστη. Το cookie έχει διάρκεια ζωής ενός έτους και δεν περιέχει προσωπικά στοιχεία.

Cookies Απόδοσης (Performance Cookies)

Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα.

_gat_UA-9236928-1 Αυτό είναι ένα σύνολο cookies από τη Google Analytics. Χρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι ο υπολογιστής / η συσκευή σας δεν υποβάλλει πάρα πολλά αιτήματα στους διακομιστές της Google Analytics κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο CCHBC.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω/ ενεργοποιήσω τα cookies?

Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορείτε να μεταβείτε στις επιλογές Εργαλεία /Επιλογές Internet / Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης στις προσδοκίες σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις cookies που έχετε επιλέξει.

Ορισμένα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα αναλύει τις πολιτικές απορρήτου της ιστοσελίδας και θα επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τις ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι γνωστές ως “P3P” (Πλατφόρμα Προτιμήσεων Απορρήτου).

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τυχόν cookies που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο των cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

 • Ανοίξτε τo “Windows Explorer”
 • Κάντε κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση” στη γραμμή εργαλείων
 • Πληκτρολογήστε “cookie” στο πλαίσιο αναζήτησης για “Φάκελοι και αρχεία”
 • Επιλέξτε “Ο υπολογιστής μου” στο πλαίσιο “Look In”
 • Κάντε κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση τώρα” Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν
 • “Επιλέξτε” οποιοδήποτε αρχείο cookie
 • Πατήστε το κουμπί “Διαγραφή” στο πληκτρολόγιό σας

Αν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε θα πρέπει να επιλέξετε “cookies” στη λειτουργία “Βοήθεια” για πληροφορίες σχετικά με το πού θα βρείτε το φάκελο των cookies.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα τηρούνται σε ένα Κέντρο δεδομένων που φιλοξενείται στην Αθήνα, Ελλάδα, από την εταιρεία με την επωνυμία ΟΤΕ Data Centre, της οποίας δευτερεύουσα εγκατάσταση βρίσκεται στην Ουγγαρία, και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθούν στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Ελλάδας και σε τρίτους, σε συνεργάτες της επιχείρησής μας, στους κυβερνητικούς φορείς και στις αρχές επιβολής του νόμου, σε διαδόχους της επιχείρησής μας και προμηθευτές μας οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίοι ενεργούν για εμας για τους σκοπούς και με βάση τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτήν την πολιτική.

Κατηγορίες των αποδεκτών Σκοπός της κοινής χρήσης
εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC που  εμπλέκεται απόεμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή που ζητούνται από εμάς για τους προαναφερόμενους σκοπούς Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε
Συνεργάτης της επιχείρησής μας Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε
Κυβερνητικοί φορείς Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας
Αρχές επιβολής του νόμου Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσής μας
τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητά μας/επιχείρησή μας και προμηθευτές μας Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε
υπηρεσίες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, φορείς πρόληψης της απάτης, εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola  Hellenic ή / και τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας Έλεγχος για καταπολέμηση της δωροδοκίας, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρώσεις, υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, πιστωτικός έλεγχος και έλεγχος κατά της απάτης

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμφωνείτε με την κοινοποίηση κατά τα ανωτέρω

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε:

Δεδομένου ότι η Coca-Cola HBC λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα και ιδίως τα δεδομένα που μεταφορτώνετε μέσω του τμήματος Ευκαιρίες Καριέρας της ιστοσελίδας, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα στο προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ότι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα είχαν εάν παρέμεναν εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τον/-ους συμφωνηθέντα/-ντες σκοπό/σκοπούς.

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ’ ουσίαν ισοδύναμη προστασία με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση είτε θα προβούμε στη διαβίβαση, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες διαβιβάσεις χωρίς τις εν λόγω διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”, εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. στα οποία θα διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται δεδομένα, εκτελούν και παραδίδουν εντολές και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να αποστείλουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία/ αίτημα μας επιδόθηκε.

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, πωλήσουμε ή διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή ιδιοκτήτες μας.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 16 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Η CCHBC διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Η CCHBC δεν πρέπει να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η CCHBC καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η CCHBC πρέπει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και τους λόγους διατήρησης προσωπικών δεδομένων για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

 • Δικαστικές διαφορές
 • Διερεύνηση ατυχημάτων
 • Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
 • Κανονιστικές απαιτήσεις
 • Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola HBC AG χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευθεί από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που ζητήσαμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συναίνεσή σας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”.

Καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλοντας στην Αρχή αυτή το σχετικό αίτημά σας. Στοχεία για τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/σχόλια σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Οι ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies είναι ευπρόσδεκτες.
Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημά σας ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/80345bc4-8243-4728-85f4-947ce1988002/793cdc82-6539-40f4-aa69-b942b2a6c99e.

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τη χρήση των Cookies

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για την χρήση των Cookies για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ενημερώνουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 τουλάχιστον ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.